konfrontasjon 6.11.17 13:26:38 – 13:28:05

å charles darwin fant opp den moderne kontorstolen.
å tørre såler lusker i gangene.å tørre såler lusker i gangene.
glemsel som immunolgi.
 
du bruker å pryde deg med meg,
å seile drager for luftvåpenet,
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.
 
kan jeg få be deg om å la noe bli igjen når du drar?
å dere har slukt lyset.