glemsel 10.11.17 11:28:44 – 11:31:21

falurød viser lagene sine tydelige.
spørsmålet om kjærlighet er et spørsmål om skjebne.
mennesker skifter størrelse rett før de sovner.
 
tid er horisontale penger.
staskyret var ho kranselin!
staskyret var ho kranselin!
 
da du kom kunne du ingenting.
sola kaster opp himmelretningene.
med vennlig hilsen.
 
med vennlig hilsen.