konfrontasjon 10.11.17 11:32:50 – 11:34:09

å det hadde vært kult.å det hadde vært kult. å det hadde vært kult.
(alt vondt).
du er en variert og krevende person i et spennende miljø.
 
meninger som kattunger-rrr-rrr grrratis.
du bruker å pryde deg med strafferammer.
kan du komme på to-tre ting du gleder deg til?
 
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.