hendelse 10.11.17 16:34:53 – 16:35:53

ordet er et opphold i døden.
å stolleke rundt de voksnes bord.
å den syngende, gyngende fink:
 
å bo nær døden er praktisk.
følg pengene til makuleringsmunnen.
å sorry, må gå, det ringer inn.å sorry, må gå, det ringer inn. å sorry, må gå, det ringer inn.
 
vekslende stemmer blåser forbi og i det stille.
sola skylighter glitchen i systemet.