konfrontasjon 10.11.17 16:36:15 – 16:36:52

leseren forstod jeg er til hjelp.
len deg ikke for lenge mot meg, du blir sånn.
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte. bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
 
drømmer falskt om livet og dør i forvirring.drømmer falskt om livet og dør i forvirring. drømmer falskt om livet og dør i forvirring.