konfrontasjon 10.11.17 16:37:04 – 16:38:05

jeg blir klam i hendene bare jeg hører ordet linjer.
2019 er året vi må gjøre noe for å unngå krig.
(forminsker språkets rolle uten vold).
 
gresset rimer på trosten fra i fjor.
å bestandig ha ansvar for livsførselen.
lei, så lei, gamle skrantende bein i midtgangen.
 
å sitt i ro tankespinn!
å revolusjonere kroppen din.
etter stadige tegn, tildragelser, la sjokket seg.