konfrontasjon 14.11.17 12:44:49 – 12:46:40

glemselens historie, tautologi!
å det gir ikke mening, sier ungdommen, mens verden minker.
intet er mer for deg, enn deg selv.
 
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.*sangen, skrevet ned kun etter øret*.
min prehistoriske uunnværlige rustning.min prehistoriske uunnværlige rustning. min prehistoriske uunnværlige rustning.
keen på noe ekstra digg.