konfrontasjon 14.11.17 15:26:55 – 15:30:54

gå baklengs hjem.
alt blir umulig om du skal realisere din tvil.
ikke noe å glede seg til.
 
innskrevet i en historie som gror og gror.
ikke noe å angre på.
å kode er å styre.
 
er glemsel lengsel etter å begynne på nytt?
alt og ingenting betyr ingenting, se dem for deg!
å skal vi gå til vi faller om?
 
gå gjennom forandringer som netter.