hendelse 25.11.17 13:26:33 – 13:31:02

i dette landet er folk for rike til forandring.
åpne opp vinduet ta for av deg av luftkvantitet.
i konteksten blir blir uten sammenheng, agenda, og døgnåpent.
 
ingen snø og se det snør ikke.
er du?
i ørkenen under taket av landet.
 
i dette hånfulle ironiske lyset kommer dagen for en natt.
og det ukjente formes etter det kjente.