hendelse 25.11.17 13:34:55 – 13:37:08

ikke gå for langt i tilkortkommenhet.
å være synlig betyr å ikke vite hva som ses.
inngå i mektige kombinasjoner gjødsel.inngå i mektige kombinasjoner gjødsel. inngå i mektige kombinasjoner gjødsel. inngå i mektige kombinasjoner gjødsel.
 
i pre-barokken fantes ingen tempoanvisninger i partituret.
er alt en gåte?
og for alle på reisefot, denne går ut til dere.