konfrontasjon 25.11.17 11:18:32 – 11:19:37

du er et barn på åtte eller ni.
og sier det som det er.
vi vil bli enda dyktigere.
 
om igjen.om igjen. om igjen.
i stedet for hullet i øyet.
lei, så lei, gamle skrantende bein i midtgangen.lei, så lei, gamle skrantende bein i midtgangen. lei, så lei, gamle skrantende bein i midtgangen. lei, så lei, gamle skrantende bein i midtgangen.
 
tid er horisontale penger.