konfrontasjon 25.11.17 11:59:17 – 12:01:26

len deg ikke for lenge mot meg, du blir sånn.
la oss alle ut av den døsige tilstanden
kan din far forstå å forsvinne fra?
 
å dere har slukt lyset.
gi deg et ord, et redskap å tenke med; rivjern.
*den er kun beregnet til privat bruk*.
 
(du var liten og skremt).
du er frisk som ingenting, skjønn som lys som slukker.
*den er kun beregnet til privat bruk*.