konfrontasjon 3.10.18 13:31:47 – 13:33:15

fra hullet i sokken og opp med snoppen til toppen!
du er et barn på åtte eller ni.
det klør i nesa bare jeg hører ordet linjer.
 
selvsagt en grov forenkling.
be om hjelp, be om nåde, be om igjen.
å dere har slukt lyset.
 
du er et barn på åtte eller ni.
seg selv som en elv,
gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.
 
sånt de kan finne på å kalle deg, ta-da, i fra deg.