glemsel 3.10.18 13:33:26 – 13:36:07

lite sprer sinne som latter.
å den syngende, tyngende linken er tom.
om og om og om igjen om, som om.
 
når regnet oversvømmer samtalene.
les baklengs heller, fra slutten.les baklengs heller, fra slutten.
skje din vilje, kniv ditt håp.skje din vilje, kniv ditt håp.
 
tid er forgjeldet, annetsted.
nå må man kunne mye av litt.
sinnsbevegelsen gjennom ansiktshuden.