glemsel 3.10.18 13:38:09 – 13:40:17

kyss bevinget med hermes’ sko.
uomrokkelig stilt overfor ordrene.
i mørkningen leder trærne an, i bruset, i stilla.
 
alt du egentlig aldri mer skal oppleve i en sky.alt du egentlig aldri mer skal oppleve i en sky.
ordet er et opphold i døden.
sameksistensresistensen øker med årene.
 
utgått og utsolgt.
og jeg så slutten av mine gleder.