glemsel 4.10.18 11:21:08 – 11:22:18

bakers gonna bake.bakers gonna bake.
det vesentlige må kjempes for.
indre emigrasjon til en indre krets av putrende røde pærer.
 
du er en variert og krevende person i et spennende miljø.
å synliggjøre er å fordekke, se rundt deg.
du er et barn på åtte eller ni.
 
årene legger et tynt lag rim.
(sårbarheten din ga gaver).
ingen stasjon, ingen rast.