glemsel 4.10.18 14:03:04 – 14:03:53

det vesentlige må kjempes for.
man er flyktning i to år.
hvor enn jeg ser er jeg omringet av din omfavnelse.
 
spørsmål forblir gjeld.
i pre-barokken fantes ingen tempoanvisninger i partituret.
svulmer av oppsparte midler innfor natten.
 
og jeg så slutten av mine gleder.og jeg så slutten av mine gleder.
man kan bole magefølelsen.