konfrontasjon 4.10.18 11:38:38 – 11:41:47

2019 er året vi må gjøre noe for å unngå krig.
(sånt må man ikke tro på)
å bestandig føre eller la seg føre.
 
bare mennesker morer seg.
len deg som et spørsmål uten svar.
spurvene får bare smuler.
 
stikk et blått øye.
å den som venter henter minner om snart,
utenfor gløder bladene, røde kinn.
 
og da trenger vi din hjelp.