konfrontasjon 4.10.18 11:36:27 – 11:38:28

å hå hå siden pupper det på seg.
å dette er året folk igjen diskuterer rundt middagsbordet, 2018?
setningene er etnisk diskuterbare,
 
å sorry, må gå, det ringer inn.
full av fravær så stup ei i meg.
du er resistent mot meg som antibiotika.
 
sola digger solo – nei cola!
å skal vi gå ut?
å beklager at jeg har lovet ting jeg ikke kunne holde.