konfrontasjon 28.05.18 17:45:15 – 17:47:36

full av fravær så stup ei i meg.
å dykk langsomt så forstår du kanskje… marianegropen. et dypt dikt.
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.
 
å disse ordene betyr ikke noe annet, enn det som skjer skjer.
går gjennom dagens glenne som temperaturen.
(du var liten og skremt).
 
frigjort fra faste skjemaer og avhengig.

konfrontasjon 28.05.18 17:29:13 – 17:30:26

å dette er gresk for deg din barbar?
å blaute såler skråler i gangene.
len deg ikke for lenge mot meg, du blir sånn.
 
å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
du er resistent mot meg som antibiotika.
å dere har slukt lyset.
 
å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro.
å sorry, må gå, det ringer inn.
å den som venter – er det deg? – henter minner om snart.
 

konfrontasjon 28.05.18 17:26:38 – 17:27:41

gi det streit, fortell sannheten,
*ung kvinne blir funnet brutalt drept og støpt inn i fontene i minsk*.
å disse ordhorenes ordre er litt løse.
 
setningene er allergiske, host, host.
kan du komme på to-tre ting du gleder deg til?
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
 
å det unevnlige for bukser, livlig fantasi for løgnaktighet.

konfrontasjon 28.05.18 17:13:59 – 17:15:43

går, gikk, har stått.
sola skylighter glitchen i systemet.
å distrokropper shopper.
 
skal vi gå en tur på motemoloen?
å bestandig ha ansvar for livsførselen.
(du var sliten og glemt).
 
kan du komme på to-tre folk du elsker?
å la heller skoene dine hvile på gulvet.
len deg mot en bedre gårsdag.
 
la oss alle ut av den døsige tilstanden

konfrontasjon 28.05.18 12:30:50 – 12:32:48

skrid!
å bestandig ta ansvar for å henge sammen.
selvbeskrevet og selvgjort,
 
å tørre såler lusker i gangene.
god fart!god fart!
(du var gniten og temt).
 
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.
 
å diktet hveser inni deg.